Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Giá cho thuê văn phòng khu vực này dao động từ 15-80$/m2. Dưới đây là tổng hợp cập nhật danh sách văn phòng cho thuê trong khu vực

Lucky Building 
Diện tích:
94
-
317
m2
Giá thuê:
12
-
14
$
/m2
Indochina Plaza Hà Nội
Diện tích:
100
-
1364
m2
Giá thuê:
27
-
32
$
/m2
Golden Park Tower
Diện tích:
100
-
1600
m2
Giá thuê:
18
-
22
$
/m2
Epic Tower
Diện tích:
90
-
745
m2
Giá thuê:
30
-
33
$
/m2
Discovery Complex
Diện tích:
100
-
2600
m2
Giá thuê:
24
-
27
$
/m2
CTM Complex Cầu Giấy
Diện tích:
70
-
500
m2
Giá thuê:
11
-
13
$
/m2
TTC Tower
Diện tích:
80
-
850
m2
Giá thuê:
15
-
18
$
/m2
Zodiac Building
Diện tích:
80
-
620
m2
Giá thuê:
14
-
16
$
/m2
Tòa nhà MB Grand Tower
Diện tích:
100
-
2000
m2
Giá thuê:
16
-
21
$
/m2
IDMC Duy Tân Building
Diện tích:
80
-
655
m2
Giá thuê:
21
-
23
$
/m2
Star Tower
Diện tích:
80
-
1200
m2
Giá thuê:
14
-
16
$
/m2
Tòa nhà Viện Dầu Khí (VPI Tower)
Diện tích:
100
-
1200
m2
Giá thuê:
20
-
25
$
/m2
The Nine Phạm Văn Đồng
Diện tích:
100
-
2300
m2
Giá thuê:
16
-
19
$
/m2
Toà Charmvit Tower
Diện tích:
100
-
1000
m2
Giá thuê:
22
-
26
$
/m2
Toà PVI Tower
Diện tích:
150
-
2000
m2
Giá thuê:
25
-
27
$
/m2
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC