Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Cho thuê văn phòng Hà Nội

Giá thuê văn phòng tại Hà Nội có mức giá trung bình trong khoảng từ 15 usd/m2/tháng đến 50 usd/m2/tháng tùy thuộc vị trí của tòa nhà, quy mô thiết kế & trang thiết bị hoàn thiện tại tòa nhà và phụ thuộc vào tỷ lệ diện tích trống, thời gian trống từng thời điểm & mức độ cạnh tranh của các tòa nhà lân cận.

Giá thuê văn phòng tại Hà Nội dao động:
– Hạng A tại Hà Nội từ $25 – $50/ m2
– Hạng B tại Hà Nội từ $15 – $25/ m2
– Hạng C tại Hà Nội từ $10 – $15/ m2

Dưới đây là cập nhật danh sách văn phòng cho thuê mới nhất tại thành phố Hà Nội.

Lucky Building 
Diện tích:
94
-
317
m2
Giá thuê:
12
-
14
$
/m2
VPbank Tower 
Diện tích:
100
-
1031
m2
Giá thuê:
29
-
31
$
/m2
Viwaseen Tower
Diện tích:
100
-
1162
m2
Giá thuê:
10
-
13
$
/m2
The Matrix One
Diện tích:
100
-
2000
m2
Giá thuê:
15
-
18
$
/m2
Tài Tâm Building
Diện tích:
30
-
400
m2
Giá thuê:
19
-
22
$
/m2
Sunshine Center
Diện tích:
100
-
3000
m2
Giá thuê:
18
-
24
$
/m2
Tòa nhà Sun Square
Diện tích:
70
-
550
m2
Giá thuê:
11
-
14
$
/m2
Sông đà phạm hùng
Diện tích:
100
-
2000
m2
Giá thuê:
31
-
35
$
/m2
Sao Mai Building
Diện tích:
70
-
400
m2
Giá thuê:
15
-
18
$
/m2
Indochina Plaza Hà Nội
Diện tích:
100
-
1364
m2
Giá thuê:
27
-
32
$
/m2
Hàn Việt Tower
Diện tích:
100
-
1100
m2
Giá thuê:
16
-
19
$
/m2
Golden Park Tower
Diện tích:
100
-
1600
m2
Giá thuê:
18
-
22
$
/m2
Epic Tower
Diện tích:
90
-
745
m2
Giá thuê:
30
-
33
$
/m2
MAC Plaza
Diện tích:
100
-
2487
m2
Giá thuê:
14
-
16
$
/m2
Discovery Complex
Diện tích:
100
-
2600
m2
Giá thuê:
24
-
27
$
/m2
Diamond Flower Tower
Diện tích:
100
-
2088
m2
Giá thuê:
17
-
20
$
/m2
CTM Complex Cầu Giấy
Diện tích:
70
-
500
m2
Giá thuê:
11
-
13
$
/m2
TTC Tower
Diện tích:
80
-
850
m2
Giá thuê:
15
-
18
$
/m2
Zodiac Building
Diện tích:
80
-
620
m2
Giá thuê:
14
-
16
$
/m2
Tòa nhà MB Grand Tower
Diện tích:
100
-
2000
m2
Giá thuê:
16
-
21
$
/m2
 Lilama 10 Tower
Diện tích:
75
-
689
m2
Giá thuê:
13
-
16
$
/m2
Hapulico Center Building
Diện tích:
100
-
1450
m2
Giá thuê:
14
-
16
$
/m2
Hồ Gươm Plaza
Diện tích:
150
-
1400
m2
Giá thuê:
9
-
11
$
/m2
IDMC Duy Tân Building
Diện tích:
80
-
655
m2
Giá thuê:
21
-
23
$
/m2
Star Tower
Diện tích:
80
-
1200
m2
Giá thuê:
14
-
16
$
/m2
Star City Lê Văn Lương
Diện tích:
100
-
1500
m2
Giá thuê:
13
-
15
$
/m2
Netland Building 27 Lê Văn Lương
Diện tích:
90
-
450
m2
Giá thuê:
13
-
15
$
/m2
Tòa nhà Viện Dầu Khí (VPI Tower)
Diện tích:
100
-
1200
m2
Giá thuê:
20
-
25
$
/m2
Stellar Garden
Diện tích:
100
-
2700
m2
Giá thuê:
15
-
20
$
/m2
TNR Tower
Diện tích:
100
-
2400
m2
Giá thuê:
26
-
33
$
/m2
KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC